Enstrüman Yapım (Ney) Hizmetleri

Ney Hakkında Kısa Bir Bilgi

Ney, M.Ö 3000 yıllarından beri kullanıldığı sanılan üflemeli bir çalgıdır. İlk kez Sümer toplumunda rastlanan ney hakkındaki en eski örnek, M.Ö 3000 yıllarından kalan bir neydir. Bu ney bugün Amerika'da Philadelphia Üniversitesi Müzesi'nde sergilenmektedir.
Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır.

Ney çıkarttığı ses olarak insan sesine en yakın çalgılardan biridir. Ses rengi gereği her dönemde insanların uhrevi duygularını uyandırmıştır.

Türklerin İslamiyeti kabulü sonrasında kullanmaya başladıkları ney, XII. Yüzyıldan itibaren Türk tasavvufun da sembol enstrümanı haline gelmiştir. Türk tasavvuf hayatında özellikle tekkede icra edilen ayin, zikir, devran gibi dini törenlerde musikinin rolü çok büyüktür. Ancak bu törenlerde genellikle telli çalgılar kullanılmamış, ritim çalgıları ve Türk Müziğinin yegâne nefesli çalgısı ney ön planda olmuştur.

 Bu Enstrümana 6 yıldır gönül vermekle birlikte aşağıdaki türlerde konya ney imalatı ve satışı yapılmaktadır.

Başlıca Çeşitler Bolahenk, Davut, Şah, Mansur, Kız, Yıldız, Müstahzen, Sipürde, Bolhanek Nısfiye şeklindedir.